top of page
Osl Uurtajan perustamiskokous.jpg

Tarinamme

HAPPONEN SUKUSEURA

Ajatus Happosten sukuseurasta syntyi Kolonsalon Tahvon (s. 13.6.1858) perillisten piirissä. Niissä merkeissä ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin Ukko-Tahvon 100-vuotissyntymäpäivänä vuonna 1958 Tuusniemen kirkonkylässä Peltolan talossa Ananias Happosen kutsumana. Ananias oli laatinut silloisen v.t. kirkkoherra Sakari Levosen avulla sukutaulun, johon oli kirjattu neljä esi-isien sukupolvea ja Tahvon kymmenen lasta perheineen

Valokuva on otettu osuusliike Uuraan perustamiskokouksessa. Penkillä istumassa on vasemmalta oikealle:

Ananias Happonen, Juho Antikainen, Taavetti Happonen, Kalle Hakkarainen, Hilma Nissinen tai Anna Savolainen ja Otto Räsänen.

Anaski.jpg
20180617_133157.jpg

Sukuseuran tarkoitus

Sukuseuran tarkoituksena on elvyttää ja ylläpitää suvun jäsenten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja vaalia suvun perinteitä.

Tarkoitustaan toteuttaakseen sukuseura

  • järjestää sukukokouksia ja tilaisuuksia, joissa jäsenet voivat tutustua toisiinsa,

  • kerää, luetteloi ja tallentaa sukua koskevia asiakirjoja ja muuta aineistoa sekä esineistöä,

  • hoitaa suvun tutkimusta ja luettelointia sekä pitää sukukirjaa suvun jäsenistä,  

  • toimii suvun kokoelmien ja muistomerkkien aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi,

  • tukee käytettävissä olevin varoin tai muilla tavoin avun tarpeessa olevien jäsentensä opinto- ja tutkimustyötä.

sukuselvitys s 1.jpg

Visiomme

Jäsenet ovat tärkeimmät sukuseurassamme. Sukuseura elää ja voi hyvin silloin, kun jäsenet tuntevat sen omakseen.

Tavoitteemme on, että jäsenistöön saadaan uusia, nuorempienkin sukupolvien ihmisiä, jotka kiinnostuvat juuristaan sekä esi-isien ja -äitien työstä ja menneestä elämäntavasta.

sukuselvitys s 1.jpg
bottom of page